Strony

2013/03/07

Konkurs na recenzję słuchowiska

Teatr Polskiego Radia ogłosiło konkurs na recenzję słuchowiska. Oczekiwane są zwięzłe teksty (ok. 3600 tysiąca znaków), których autorzy spróbują przekazać własne refleksje związane z nadawanymi słuchowiskami: ich tematyką, formą artystyczną, wrażeniami dźwiękowymi, emocjami wywoływanymi przez teatr radiowy. 

Regulamin - konkurs na recenzję:
 1. Teatr Polskiego Radia ogłasza konkurs otwarty dla słuchaczy Polskiego Radia (pełnoletnich i niepełnoletnich) na napisanie recenzji ze słuchowisk nadawanych w Programach I, II i III Polskiego Radia w okresie marzec - czerwiec 2013.
 2. Oczekujemy na teksty recenzji (ok. 3600 tysiąca znaków), których autorzy spróbują przekazać własne refleksje związane z nadawanymi słuchowiskami: ich tematyką, formą artystyczną, wrażeniami dźwiękowymi, emocjami wywoływanymi przez teatr radiowy.
 3. Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2013 roku, a kończy się 30 czerwca 2013. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo.
 4. Etap pierwszy: na początku kwietnia, maja, czerwca i w końcu czerwca (po zakończeniu sezonu artystycznego), powołane przez zespół Teatru Polskiego Radia jury będzie wybierało Recenzję Miesiąca, której Autorka/Autor zostanie uhonorowana/y umieszczeniem tekstu na stronie www. Teatru Polskiego Radia (oraz upominkiem w postaci CD z nagraniem słuchowiska lub książką z serii "Słuchowiska Polskiego Radia"). Autor Recenzji Miesiąca będzie proszony o pisemna zgodę na wykorzystanie tekstu na stronie www. Teatru Polskiego Radia.
 5. Z chwilą nadesłania recenzji konkursowej Uczestnik udziela Polskiemu Radiu nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony, która ma charakter licencji niewyłącznej na następujących polach eksploatacji:Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania recenzji konkursowej.
  a. nadanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, b. wpisanie do pamięci komputera,
  c. wprowadzenie i prezentacja na stronach internetowych,
  d. prezentacja w siedzibie lub w innej lokalizacji,
  e. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego, optycznego, drukarską, reprograficzną, cyfrową oraz wprowadzenie do obrotu, w dowolnej liczbie egzemplarzy, w charakterze materiałów informacyjnych lub reklamowych dotyczących Konkursu, materiałów informacyjnych lub reklamowych dotyczących Organizatora.
 6. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania recenzji konkursowej.
 7. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanej przez siebie recenzji konkursowej oraz że jego recenzja konkursowa nie narusza praw osób trzecich ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do nadesłanej przez Uczestnika recenzji konkursowej.
 9. Recenzje konkursowe naruszające prawa osób trzecich lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 10. Organizator nie zwraca ani nie archiwizuje nadesłanych recenzji konkursowych.
 11. Etap drugi Konkursu: na przełomie czerwca i lipca 2013 r. spośród nagrodzonych autorów tekstów zostanie wyłoniony Laureat naszego konkursu, któremu zostanie zaproponowany tygodniowy nieodpłatny staż w Teatrze Polskiego Radia (w nowym sezonie artystycznym). Laureat będzie mógł wybrać dogodny dla siebie termin stażu. (Organizator Konkursu nie pokrywa kosztów pobytu laureata w Warszawie).
 12. Recenzje prosimy wysyłać mailem na adres: teatr@polskieradio.pl
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających kontakt z Organizatorem.
 14. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 15. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 16. Dodatkowe informacje będą udzielane pod numerami telefonów: 22 645 54 56 lub 22 645 54 61.
Więcej na stronach Polskiego Radia

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Proponuję poprawić wpis, z:

• "konkurs na recenzję słuchowiska"

na konkurs:
• "na napisanie recenzji ze słuchowisk nadawanych w Programach I, II i III Polskiego Radia w okresie marzec - czerwiec 2013"