Strony

2013/08/17

Konkurs Czwórki

W lipcu b.r. Polskie Radio 4 ogłosiło konkurs na 90-odcinkowe słuchowisko o tematyce współczesnej. W związku z faktem, iż w ocenie jury, żadna ze zgłoszonych w I etapie konkursu prac nie spełniała w pełni artystycznych założeń, postanowiono zaprosić wyróżnionych do dalszej współpracy. Założeniem komisji jest stworzenie zespołu twórczego który, przy wsparciu członków jury, będzie miał za zadanie napisać wspólny scenariusz, oparty na najciekawszych pomysłach i wątkach zawartych w nadesłanych tekstach. Warunkiem powodzenia zakładanego przedsięwzięcia jest ścisła współpraca wyróżnionych autorów.
Więcej w serwisie Polskiego Radia 4.

Brak komentarzy: