Strony

2017/10/16

Danuta Stenka robi dramat z TERAZ POLIŻ

Zderzenie piękna z okrucieństwem, indywidualny wymiar konfliktów zbrojnych oraz relacje, głównie te między kobietami – premiera „Zburzenia Tyru” na podstawie tekstu Amelii Hertzówny już w najbliższą niedzielę, 22 października 2017 r. o godz. 16:00 w Domu Kultury KADR. Prezentowane w formie „silent theatre” słuchowisko z udziałem Danuty Stenki, Sebastiana Pawlaka, Zbigniewa Walerysia, Przemysława Stippy, Andrzeja Szubskiego oraz aktorek z TERAZ POLIŻ powstało w ramach projektu „córy warszawskie #dziwystołeczne”.

„Zburzenie Tyru” na podstawie dramatu Amelii Hertzówny o tym samym tytule to drugie z cyklu 5 słuchowisk stworzonych przez członkinie grupy TERAZ POLIŻ na podstawie tekstów polskich autorek pierwszej połowy XX wieku. Wpisany w kontekst historyczny tekst o upadku starożytnego fenickiego miast Tyr jest dramatem o znikającym świecie, o wojnie, która jest końcem świata, o rozpaczy człowieka w obliczu nadchodzącego kresu oraz o stosunkach między ludźmi w sytuacji zagrożenia.

Przede wszystkim jednak jest to słuchowisko o relacjach miedzy kobietami. Z jednej strony jest miłość matki – żony Adonibala (granej przez Danutę Stenkę) i jej bezgraniczne poświęcenie dla córki Baltis (w tej roli Dorota Glac). Z drugiej zaś – miłość dwóch kobiet. Okrutna i zimna wobec swoich rodziców Baltis staje się czuła i sentymentalna na myśl o Amatbal oraz błagalna i prawie bezbronna w rozmowie z pałającą do niej namiętnością Tachot (Marta Jalowska).
Wydarzeniu towarzyszyć będzie półgodzinny wykład badaczki z projektu badawczego HyPaTia. Kobieca Historia Polskiego Teatru.

Obsada:
Baltis - Dorota Glac
Adonibal - Andrzej Szubski
Żona Adonibala - Danuta Stenka
Gerstakon i Joel - Przemysław Stippa
Tachot - Marta Jalowska
Ezechiel - Zbigniew Waleryś
Joab - Sebastian Pawlak
adaptacja i opracowanie muzyczne: Marta Jalowska
muzyka: ehh hahah
realizacja akustyczna: Paweł Szaliński
reżyseria: Ula Kijak

Miejsce: Dom Kultury KADR, ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie. Miejsce dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Bilety w cenie 5 zł do nabycia w DK KADR lub za pośrednictwem strony www.dkkadr.waw.pl

"córy warszawskie #dziwystołeczne" to nowy projekt stworzony przez członkinie grupy TERAZ POLIŻ, mający na celu przywrócenie głosu nieznanym lub zapomnianym polskim dramatopisarkom. Powstał m.in. w wyniku zadziwienia nikłą reprezentacją kobiet w historii polskiego dramatu. Jest próbą odpowiedzi na pytanie: dlaczego w historii polskiego teatru jest tak mało kobiet? Co się stało z dramatami tworzonymi przez polskie autorki na początku XX w.? Czy napisane przez nie teksty wciąż mają sceniczną moc i warto je dziś wystawiać? Punktem wyjścia dla tego projektu była praca naukowo-artystyczna, którą w 2015 r. grupa TERAZ POLIŻ przeprowadziła w ramach projektu "dziwy polskie". Efekty tej pracy zostały zgromadzone i udostępnione na platformie internetowej „dziwy polskie”: www.terazpoliz.com.pl/dziwypolskie
Szczegółowe informacje na temat projektu „córy warszawskie #dziwystołeczne” znajdują się na stronie www.terazpoliz.com.pl/corywarszawskie

Projekt współfinansowany jest przez m.st. Warszawa

TERAZ POLIŻ
Grupa Artystyczna TERAZ POLIŻ to jedyny profesjonalny kobiecy teatr w Polsce. Produkuje i prezentuje spektakle teatralne, happeningi, performansy, otwarte czytania performatywne, koncerty, organizuje warsztaty teatralne i dyskusje. Od 2015 roku realizuje także projekty badawcze mające na celu przywracanie pamięci o nieznanych i zapomnianych kobietach, które znacząco wpłynęły na obecny kształt sztuki i rzeczywistości społecznej.

Brak komentarzy: